Supervision af MMB

At være medarbejder med brugerbaggrund (MMB) kan være hårdt arbejde.

Udfordringer

Det er der mange grunde til, her en nogle af dem:

  • Man har en anden funktion end det øvrige personale, og skal måske derfor i højere grad vise at denne type faglighed også har sin ret.

  • Man skal måske kæmpe med tanker om, hvad det øvrige personale tænker om en, på grund af en evt. diagnose. (I værste tilfælde måske kæmpe mod en reel stigmatisering i større eller mindre grad).

  • Man skal være ekstra robust, være afklaret ift. sin egen sygdom, og passe ekstra godt på sig selv, fordi nogle af brugernes kriser, kan have lighedstræk med ens eget forløb.

  • Man er på den ene side tidligere bruger, på den anden side personale, uden dog helt at tilhøre en af grupperne fuldt ud. For at gøre et virkeligt godt stykke arbejde, er det ydermere vigtigt at bevare denne mellemposition. Det kan være en svær balancegang, og man kan føle en faglig ensomhed.

At være MMB, kan være rigtigt spændende og givende, når det lykkes at bruge sin personligt vunde faglighed til at hjælpe andre, og måske til at gøre personalegruppen lidt klogere. En MMB kan gøre en anden forskel for brugerne.

Sparringspartner

"Der er stigende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser.”

[http://peerstoette.dk/ordbog/]

Af ovenstående årsager er det en rigtig god idé at få en supervisor på en nyansat MMB, gerne en med en god lang erfaring.

At få sparring ift. nogle af disse udfordringer med en der selv har god erfaring som MMB, kan være rigtigt givtigt for at få en god start i det nye job.

Tilbuddet gælder for alle der gerne vil ansætte en MMB, og gerne vil sikre sig at deres nye medarbejder kommer godt fra start med deres nye arbejde.

Interval og varighed: Det er en god idé at have supervision hver 14.s dag de første 3-5 måneder, herefter hver måned i efterfølgende 3 måneder. Hvis der skulle vurderes mindre eller yderligere behov, evt. akut supervision, kan dette også lade sig gøre. Interval og varighed kan tilpasses efter behov.

- Udtalelse fra arbejdsgiver Ann Pejs Jensen -
”I forhold til mit indtryk af hvordan supervisionen virker, kan jeg sige at [X] oplever det som en god støtte i forhold til at holde fast i formålet med ansættelsen som medarbejder med brugerbaggrund. Det er bestemt nødvendigt at have en udenforstående at drøfte forskellige dilemmaer og problemstillinger med.”

Workshops

Der kan også tilbydes workshop med rollespil for kommende Peer-støtte medarbejdere eller MMBére! Disse rollespil er med til at belyse dilemmaerne.

Uddrag af tilbagemeldinger på workshop:

  • Sagerne blev belyst fra flere forskellige perspektiver.
  • Godt forberedt.
  • Godt udgangspunkt for vigtige diskussioner ift. dilemmaer.
  • Jeg følte mig HELT fuldstændig inddraget.
  • Rigtig god oplevelse!

Baggrund:

Siden Oktober 2012 har jeg været ansat som den første MMB i socialpsykiatrien i Ikast – Brande kommune, med ansættelse på ordinære vilkår. Jeg har derfor haft mange af de startvanskeligheder, som en MMB kan opleve. Af denne grund er jeg en god sparringspartner, og supervisor, for en nyansat MMB.

Erfaring:

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med, at supervisere en MMB i et projekt, med nedbringelse af tvang i regionspsykiatrien i Herning/Holstebro.