Personlige recovery samtaler

En som lytter og forstår mange af de ting, som ellers kan være svære for andre at sætte sig ind i.

Formål

I disse samtaler arbejdes der med, at få øje på meningsfulde mål i livet, samt hvilke livsværdier disse er forbundet med. Hvilke forhindringer er der i at opnå dette? Vi arbejder med at få øje på dybere ressourcer, potentiale for forandring, der kan være med til at overvinde disse forhindringer.

Udgangspunktet for samtalen er, de problemstillinger der fylder i dit liv og din hverdag lige nu. Vi ser på alle aspekter af problemstillingen herunder:

  • Forventningen om at kunne løse den.
  • Lignende episoder.
  • De tanker som sættes i gang.
  • Hvad kan du gøre? / Hvilke mestringer kan man anvende her?

Hermed åbnes der for muligheden af, at kunne ændre på problemet, samt på det, der ligger til grund for, at det opleves som et problem. Hvis der er nogle mestringer fra mit eget sygdomsforløb, der kan inspirere til en måde at handle på, og der er interesse for at høre dem, fortæller jeg dem gerne.

Baggrund

I mit arbejde på Social Psykiatrisk Center Syd har jeg gennem de sidste 4 år haft personlige recovery samtaler med dem, der har haft interesse heri.

De tilbagemeldinger jeg har fået fra brugerne er bl.a.:

  • Det er rart at der er en, der kan forstå hvordan det er, hvilket det andet personale prøver på, men har sværere ved.
  • Idet du har prøvet det selv, er det du foreslår af mestringer ofte mere brugbart og virkningsfuldt.

Formålet med samtalerne sat op i teorier:

  • Styrkelse af ”Oplevelsen Af Sammenhæng” (Aaron Antonovski)
  • Mentalisering.
  • Kognitiv terapi - ændring af automatiske tanker.
- Praktisk: -

Din kontaktperson skal være med.

Sted for samtalerne: F.eks. dit bosted.

En samtale varer typisk en halv til en hel time.