Personligt foredrag om skizofreni og recovery herfra

”Man bør leve i lyset af sig selv og ikke i skyggen af andre”

Foredraget nedbryder tabu, bringer håb, og giver forståelse for hvad der fremmer en recovery proces.

Det er meget levende fortalt, og giver stof til eftertanke.

Hovedformål: At nedbryde tabu, og vise det menneskelige i en psykisk sårbarhed.

Foredragets aspekter:

Foredraget belyser mange af de faktorer som spiller sammen, både ift. hvordan en psykisk sårbarhed udvikler sig, og i en begyndende recoveryproces.

Derfor er det relevant for alle, som har berøring til den psykisk sårbare:

  • Den psykisk sårbare selv
  • De pårørende
  • De professionelle
  • Omverdenen generelt

Tilbuddet er henvendt til:

Foredraget er relevant for alle med interesse i psykisk sårbarhed og recovery – det være sig pårørendeorganisationer, brugere, personale og den brede befolkning.

Eks. på steder hvor foredraget er holdt

  • Bedre Psykiatri – Bl.a. Odense, Næstved, Ringkøbing.
  • Bosteder – Bl.a. Skovlyset, Fønix.
  • PsykInfo Midt – Bl.a. Herning, Lemvig.
  • Biblioteker – Bl.a. Århus, Skive, Morsø.
  • Skoler/uddannelser – Bl.a. Sosu Skolen i Skive, Via UC i Viborg.